Stadgar       Årsmöte       Styrelse      Protokoll      Mailinfo
left_bg ÅRSMÖTET

Föreningens ordinarie årsmöte skall hållas i Löderups Strandbad, före den 15 juli.

Extra sammanträde hålles då styrelsen eller revisornerna finner skäl till detta, eller då minst 10 av föreningens medlemmar gör en skriftlig ansökan om detta.

Extra sammanträde hålles på plats inom Ystads Kommun, som styrelsen bestämmer.

Årsmötet 2008 - för Villaägareföreningen avhölls 12 juli kl 10.00 - protokollet finn här och läs kallelsen här!

Verksamhetsberättelse är färdig - läs verksamhetsberättelsen här, bilagor till verksamhetsberättelsen.

Här kan ni se eller ladda ner protokoll från årsmötet 2007
despProducerad av I-strategi.se